esercizio creativo in venezia

unici - previous works

mobileilpesce

mobileilpesce

stoccaFisso

stoccaFisso

stoccaFisso

stoccaFisso

inSeguimi

inSeguimi

inSeguimi

inSeguimi

inSeguimi

inSeguimi

inSeguimi

inSeguimi

imPallato

imPallato

Inculoallabalena

Inculoallabalena

pesceGatto

pesceGatto

pescè

pescè

aPeloDacqua

aPeloDacqua

bollito

bollito

bigfish

bigfish

megatera

megatera

megatera

megatera

balenando

balenando

balenando

balenando

pesceAiFerri

pesceAiFerri

pesceAiFerri

pesceAiFerri

sarda

sarda

sarda

sarda

peseCan

peseCan

peseCan

peseCan

orso

orso

orso

orso

orso

orso

io&te

io&te

aPelodAcqua

aPelodAcqua

trofeomarino

trofeomarino

​MATERIALMENTE  |  Merceria San Salvador, San Marco 4850 - 30125 Venezia  |  +39 041 5286881  |​  materialmentevenezia@gmail.com

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • Pinterest - White Circle